3. ADULTICIDNI TRETMAN 02.08.2021

Nadređena Kategorija: ROOT Kreirano: Petak, 30 Srpanj 2021 Ažurirano: Petak, 30 Srpanj 2021 Objavljeno: Petak, 30 Srpanj 2021 Napisao/la Super User

3. ADULTICIDNI TRETMAN


Obavještavamo Vas da će tvrtka Zagrebački ekološko sanitacijski higijenski servis d.o.o. provoditi mjeru suzbijanja letećih jedinki komaraca – adulticidni tretman u:
ponedjeljak 02.08.2021. u vremenu od 4:30 do 7:00 sati na području Grada Samobora, na lokacijama:
- Kanal uz prometnicu + kanal uz staru prugu u Domaslovcu
- Kanali u Perivoju, Kolokočevcu, Bobovici
- Trebež/Vrbovec - obalni pojas
- Potoci i močvarišta uz potok Gradnu (cijeli vodotok kroz grad – Šetalište uz mlinove, Šetališta F. Tuđmana, park Vugronščak)
- Šoderce (obalni pojas – Otok/Savrščak)
- Kanal u Molvicama
- Jezera (obalni pojas) u Bobovici
- Kanal u vojarni
- Vodotoci – Gradna + Rudarska Gradna, mala Rakovica, Rudarska grada, Hamor
- Kanal u Rakovom potoku
- Nizovi živice kroz grad, nizovi grmolikog raslinja te rubovi šuma na svim navedenim lokacijama sa posebnim osvrtom na zapuštene građevine
Adulticidno suzbijanje komaraca provodit će se sa zemlje, primjenom uređaja za hladno ULV zamagljivanje s vozila u pokretu, te atomizerima koje nose djelatnici na površine koje nisu dostupne kretanju vozila jer bi kretanje vozila pričinilo štetu na određenoj podlozi/nasadu. U zoni gustog zelenila na pojedinim lokacijama gdje je otežan pristup vozilima će se koristiti prijenosni uređaj za toplo ULV zamagljivanje  zbog bolje efikasnosti i detaljnijeg pristupa. Za suzbijanje će se koristiti insekticidi propisno registrirani i dopušteni za tu namjenu, rješenjem Ministarstva zdravstva za primjenu u Republici Hrvatskoj pod trgovačkim nazivima:

- NEOPITROID PREMIUM (aktivna tvar: permetrin (10,8%), esbiotrin (0,15%), piperonil butoksid (11%) –
Oznaka opasnosti: Opasnost; Oznaka upozorenja: H304, H317, H318, H410

- CYTROL 10/4 ULV (aktivna tvar: cipermetrin 11,7%) -Oznaka opasnosti: Opasnost; Oznaka upozorenja: H304, H318, H336, H373, H410

Molimo pčelare koji eventualno imaju košnice na području a kojem se planira provesti adulticidno suzbijanje komaraca da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi zaštitili svoje pčele.
Također, molimo građene da se ne zadržavaju na otvorenome u područjima provedbe u vrijeme suzbijanja.
U slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tijekom planiranog vremena provedbe, tretman će se odgoditi, a o tome ćemo Vas pravovremeno obavijestiti.

Voditelj DDD službe: Željka Čorić, mag.sanit. inž; 098-1381-412
U Zagrebu, 30.07.2021.

originalni dokument

Hitova: 61