AŽURIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJI PČELARA I PČELINJAKA (EPP) ZA 2021. GODINU

Nadređena Kategorija: ROOT Kreirano: Subota, 19 Prosinac 2020 Ažurirano: Subota, 19 Prosinac 2020 Objavljeno: Subota, 19 Prosinac 2020 Napisao/la Super User

AŽURIRANJE PODATAKA U
EVIDENCIJI PČELARA I PČELINJAKA (EPP) ZA 2021. GODINU


Poštovane pčelarke i pčelari,
Temeljem Uredbe EU br. 2015/1366. i važećeg Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše obavljat će se prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka (EPP) za 2021. godinu.
Ovim obrazloženjem dajemo naglasak na radnje koje treba poštovati prilikom predaje podataka za
ažuriranje EPP:
OBRAZAC MORA BITI POPUNJEN ČITKO I VELIKIM TISKANIM SLOVIMA.
Prikupljanje podataka za ažuriranje EPP obavlja se u jesenskom razdoblju od 01. rujna do zaključno
31. prosinca 2020. godine. Propisani obrasci čine prilog 2 i prilog 3 važećem Pravilniku o držanju pčela
i katastru pčelinje paše.
Svaka Godišnja dojava (prilog 3) ili Upis u EPP (prilog 2) mora biti potpisana od strane pčelara i s
upisanim datumom (isključivo od 01. rujna do 31. prosinca 2020. godine).
Naprijed navedeni obrasci ostaju u arhivi udruge, a služe za ažuriranje EPP u 2021. godini.
Kopiju predanog priloga 2 ili priloga 3 mora imati i sam pčelar u vlastitoj arhivi, za slučaj kontrola.
Za točnost podatka navedenih u obrascu 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica, odgovoran je
pčelar koji istinitost podataka jamči svojim potpisom.
Pozivaju se pčelari da u naprijed navedene obrasce upisuju trenutno stanje broja pčelinjih zajednica
na svojim pčelinjacima (uzimljene pčelinje zajednice).
Svaki pčelar dužan je predati Prilog 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica povjereniku
na čijem području je smješten pčelinjak, neovisno o članstvu u matičnoj udruzi. Ukoliko pčelar
ima pčelinjake na području nadležnosti više povjerenika, svakome od povjerenika mora dostaviti
godišnju dojavu.
S obzirom na trenutne epidemiološke mjere i potrebe pridržavanja istih obrzac godišnje dojave moguće
je predati povjereniku:
1. OSOBNO, pčelar predaje original obrasca (prilog 3), a na kopiju koju zadržava pčelar povjerenik
mora staviti svoj potpis i datum u svrhu potvrde primitka.
2. PUTEM E-MAILA, pčelar mora dostaviti jasno čitljiv scan (presliku) Priloga 3. povjereniku.
Povjerenik na mailom zaprimljen Prilog 3 odgovara kratkim mailom potvrde primitka.
Ukoliko od povjerenika ne zaprimite potvrdu primitka provjerite uspješnost slanja e-maila.
Zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona čiji primitak je povjerenik potvrdio.
E-mail adrese povjerenika nalaze se na internet stranici Hrvatskog pčelarskog saveza.
Ažuriranje EPP za 2021. godinu pčelarima se ne naplaćuje.
Ažuriranjem Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2021. godinu, pčelar ostvaruje pravo na subvencije u
pčelarstvu (državne i lokalne), potvrde za registraciju pčelarskih vozila, „plavi dizel“, nacionalnu staklenku za med te sva ostala prava koja proizlaze temeljem broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara
i pčelinjaka u 2021. godini.
Molimo Vas, da u slučaju nejasnoća kontaktirate Hrvatski pčelarski savez na broj telefona 01/4819-536.

Hrvatski pčelarski savez
Stručna služba

Originalni dokument Prilog_3_azuriranje_Evidencije_pcelara_2021

Hitova: 188