Nova uputa Ministarstva poljoprivrede za izdavanje propusnica za poljoprivrednika i NPP: Prolongacija rokova

Nadređena Kategorija: ROOT Kreirano: Ponedjeljak, 06 Travanj 2020 Ažurirano: Ponedjeljak, 06 Travanj 2020 Objavljeno: Ponedjeljak, 06 Travanj 2020 Napisao/la Super User

Nova uputa Ministarstva poljoprivrede za izdavanje propusnica za poljoprivrednika i NPP: Prolongacija rokova

 

Poštovani prijatelji  prosljeđujemo Vam  mail naše tajnice HPS-a Hrvojke o novim uputama Ministarstva poljoprivrede za izdavanje propusnica za poljoprivrednika i o prolongaciji rokova za podnošenje zahtjeva o provedbi mjere  NPP-a za razdoblje od 2020.-2022. godine.

Popodne u petak je ipak objavljen Pravilnik o dopunama pravilnika o provedbi mjera NPP-a za razdoblje od 2020.-2022. godine na službenim stranicama Narodnih novina broj41 od 3. travnja 2020.godine.

Zbog posebnih okolnosti uzrokovanih širenjem CoV-ove bolesti (COVID-19) i proglašenja pandemije, zahtjevi za sufinanciranjem utvrđeni u člancima 13. stavcima 1. i 6., članku 15. stavku 1. i članku 17. stavku 1. podnose se do 2020. godine. Agenciji za plaćanja do 20. lipnja 2020. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_41_874.html

 

Poštovani,

Zaprimili smo uputu s novostima u izdavanju propusnica za poljoprivrednike, na način kako slijedi:

Zahtjev za izdavanje propusnica  i dalje se podnosi putem linka www.savjetodavna.hr/propusnice .

Službenici Ministarstva poljoprivrede zaprimaju Zahtjeve putem e-maila, telefona ili web forme www.savjetodavna.hr/propusnice te se organizira način podjele i obrade zahtjeva unutar službe.

Propusnici se i dalje šalju uelektroničkom obliku (putem e-maila i aplikacija Viber i WhatsApp) ili se mogu preuzeti u regionalnim uredima Ministarstva poljoprivrede (dežurni uredi samo ako ih nije moguće poslati elektroničkim putem ili putem prijave).

Novosti u izdavanju propusnica su:

·         OPG-i upisani u registar poreznih obveznika (RPO) podnose Zahtjev za Propusnicu putem sustava Ministarstva poljoprivrede i to za nositelja i članove

·         Za samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG) uvedena je mogućnost podnošenja Zahtjeva i za nositelja i za jednog člana kućanstva koji mora imati istu adresu prebivališta kao i nositelj. Dakle, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva mogu podnijeti Zahtjev za nositelja i maksimalno jednog člana kućanstva

·         Mogućnost podnošenja Zahtjeva za izdavanjem propusnice za SEZONSKE RADNIKE na poljoprivrednim gospodarstvima. Zahtjev podnosi nositelj OPG-a na kojem rade sezonski radnici. Nositelj OPG-a podnosi Zahtjev za svakog sezonskog radnika pojedinačno. U Zahtjevu je izvršena izmjena tako da je dodano kod kućice upisa člana/sezonskog radnika. Propusnica za sezonske radnike na OPG-u može se izdati isključivo za potrebe provedbe poljoprivrednih aktivnosti na OPG-u/Sezonski rad na OPG-u.

U zahtjevu obavezno mora biti naveden razlog zbog kojeg se traži Propusnica, relacija za koju je Propusnica nužno potrebna i razdoblje za koje se traži. Propusnica se izdaje na razdoblje koje ne može biti duže od 14 dana.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za izdavanje Propusnica za OPG, može se podnijeti zahtjev za nositelja OPG-a i maksimalno do 50% članova OPG-a.

Fizičke osobe koje imaju potrebu za obavljanjem nužnih poljoprivrednih radova izvan svog mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj Zahtjev za Propusnice podnose nadležnom stožeru civilne zaštite. Ova kategorija odnosi se na one fizičke osobe koje nisu evidentirane niti u jednoj od navedenih evidencija/registara: u evidenciji posjednika domaćih životinja (IKG), Upisniku poljoprivrednika (MIBPG) i/ili u Evidenciji pčelara (registrirani u Hrvatskom pčelarskom savezu).

Sve već izdane propusnice vrijede do vremena naznačenog u propusnici.

Sustav e-građani koristiti će se za kontrolu izdanih propusnica.

 

Lijep pozdrav,

Hrvojka Galeković

 

Budite mi zdravi, pozitivno razmišljajte uz

pčelarski pozdrav, medno!

Željko Vukić, dipl.ing.

Hitova: 417