PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA U 2016. GODINI

Nadređena Kategorija: ROOT Kreirano: Srijeda, 13 Travanj 2016 Ažurirano: Subota, 24 Prosinac 2016 Objavljeno: Srijeda, 13 Travanj 2016 Napisao/la Super User

PRAVILNIK O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA U 2016. GODINI

 

U Narodnim novinama br. 126. od 20. 11. 2015. objavljen je novi Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2016. godini

Poštovani pčelari,

Prema PRAVILNIKU o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2016. godini, rokovi su slijedeći :

15.05. 2016.godine ZADNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:

– Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja

20.05. 2016. godine ZADNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjere:

– Kontrola i suzbijanje varooze
– Tehnička pomoć pčelarima


15. 07. 2016.godine ZADNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:
– Kontrola kvalitete meda

Uz popunjen ORIGINAL zahtjeva za pojedinu mjeru u Agenciju za plaćanja dostavljate i KOPIJU RAČUNA , a prije nego kopirate račun na originalnom računu rukom treba napisati „NPP 2016“ (kemijskom olovkom), tek onda kopirati račun, kopija računa mora biti jasno čitljiva. Račun obavezno treba sadržavati ime, prezime i OIB pčelara .

Svi podnosioci zahtjeva dužni su čuvati kopiju obrasca i original račun 5 godina u slučaju kontrole od strane Agencije za plaćanja.

Za mjeru „Kontrola kvalitete meda“ uz popunjen original zahtjev i kopiju računa sa oznakom „NPP 2016“ , potrebno je priložiti i nalaz/izvještaj ispitivanja koji mora sadržavati rezultate obavljenih ispitivanja.

U slučaju plaćanja internetskim bankarstvom potrebno je priložiti potvrdu banke o plaćanju/izvršenoj transakciji!

U slučaju kada su dokumenti iz stavka 4. članka 4. (računi) pisani na jeziku koji nije hrvatski ili engleski , Agencija za plaćanja ima pravo tražiti da korisnik priloži i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

Ekološki pčelari dužni su zahtjevu priložiti presliku certifikata o ekološkoj proizvodnji za 2016. godinu .

Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati .

Računi plaćeni nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru smatrat će se nepravovremenim i neće se obračunavati u ukupan iznos za obračun potpore.

Korisnici mjera „Racionalizacije troškova selećeg pčelarstva“ i „Tehničke pomoći pčelarima“ dužni su voditi OBRAZAC EVIDENCIJE O SUFINANCIRANOJ OPREMI i čuvati ga pet godina.

Obratite pozornost na popis opreme za koju je moguće ostavriti povrat novaca objavljen u prilogu Pravilniku.

Zahtjeve s pripadajućom dokumentacijom dostaviti neposredno Agenciji za plaćanja ili slati poštom preporučeno s povratnicom na adresu:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 
Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb

Na kovertu napisati oznaku mjere koja piše na dnu svakog obrasca:
1. Kontrola i suzbijanje varoze
(M1) oznaka mjere, upisati na kovertu
2. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja
(M4) oznaka mjere, upisati na kovertu
3. Tehnička pomoć pčelarima
(M5) oznaka mjere upisati, na kovertu
4. Kontrola kvalitete meda
(M2) oznaka mjere upisati, na kovertu

Mjeru kontrole i suzbijanja varoze mogu koristi i oni pčelari koji nemaju OPG, dok je za ostale mjere OPG obavezan!!!

Za korištenje svih mjera potpora obavezno je ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka u tekućoj godini , prije slanja zahtjeva za povrat sredstava u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi svakako provjerite u Hrvatskom pčelarskom savezu ili kod svog povjerenika da li su vam podaci ažurirani za 2016. godinu.

Hrvatski pčelarski savez
Saša Petrić

Hitova: 1278