Projekti

Program "Pčelar"

Nadređena Kategorija: Informativno
Objavljeno: Srijeda, 03 Ožujak 2010

O programu pčelar u sklopu edukacije članova u Pučkom otvorenom učilištu Samobor

Opis Programa

Poljoprivreda je široka lepeza različitih proizvodnji koje obično traže veće količine obradive zemlje, te mehanizaciju. Možda je upravo to razlog zašto se ovih dana sve više ljudi odlučuje za pčelarstvo kao perspektivnu i ekološku proizvodnju sa stabilnom izvoznom perspektivom. Nakon zamiranja pčelarske proizvodnje posljednjih godina interes za ovu proizvodnju raste iz dana u dan. Malo zemlje te malo novaca potrebnih da se pribave pčele i košnice zvuči svima kao lako dostižan cilj.

Ipak, lakoća kojom je moguće započeti pčelariti ne rješava problem s kojim se pčelar amater susreće kad se jednom nađe sam sa svojim pčelama u pčelinjaku. Problemi koji prate pčelinju zajednicu, dvojbe o zdravlju, izbor matice, rojenje i slično traže od pčelara više od posvećenosti, traže znanje. Razlog je to zašto smo još 2003. Godine pokrenuli program osposobljavanja za pčelara.

Cilj programa: Osposobiti polaznika za pokretanje i vođenje vlastite pčelarske proizvodnje.

Opširnije: Program "Pčelar"

Programom edukacije članova, djece i mladež

Nadređena Kategorija: Informativno
Objavljeno: Nedjelja, 28 Veljača 2010

Program edukacije članova, djece i mladež

Programom edukacije članova, djece, mladeži odnosno cjelokupnog građanstva o važnosti uzgoja i zaštiti pčela u 2009. godini održali smo ukupno devet stručnih predavanja pet u Samoboru i četiri na Bregani u sklopu zimskih predavanja, te četiri radio emisije edukativnog karaktera, kao i tri prezentacije na temu „Pčelica i med“ u dječijim vrtićima u Samoboru, Sv.Nedelji i Rakovom potoku.

Kroz program poticanja edukacije ove je godine deset naših članova završilo pčelarsku školu koju smo mi kao udruga pomogli sa po 500,00 kuna svakom.