Program potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini

Nadređena Kategorija: ROOT Kreirano: Srijeda, 16 Kolovoz 2023 Ažurirano: Srijeda, 16 Kolovoz 2023 Objavljeno: Srijeda, 16 Kolovoz 2023 Napisao/la Super User

Program potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini

 

Poštovani članovi naše udruge, dragi prijatelji

Ovom objavom obavještavamo Vas i podsjećamo na raspisane natječaje, objavljenje pravilnike i neke novosti vezane uz pčelarstvo:

1.Obavještavamo Vas da je dana 11. kolovoza 2023. godine u "Narodnim novinama"  broj 93/23 objavljen Pravilnik o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2023. godini. 

Prihvatljivi pčelari kao korisnici za potporu su pčelari kod kojih je potvrđen pomor pčela od strane Državnog inspektorata Republike Hrvatske te su isti pčelari navedeni u Izvješću o inspekcijskim nadzorima na stradalim pčelinjacima tijekom proljeća 2023. godine, zaključno s 1. srpnja 2023. godine.  

Pravilnik se nalazi na web-stranicama Narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/93/1416/pdf

Potpisani Zahtjev dostavlja se Ministarstvu poljoprivrede isključivo preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu:  

Ministarstvo poljoprivrede, Ilica 101, 10000 Zagreb, u razdoblju od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika

2.  Obavijest o produženju roka za popunjavanje ankete o proizvodnji meda u 2022. godini. 

U skladu s Prilogom V. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2022/1475 оd 6. rujna 2022. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu evaluacije strateških planova u okviru ZPP-a i pružanja informacija za praćenje i evaluaciju, Republika Hrvatska obvezna je dostavljati Europskoj komisiji proizvodne i tržišne podatke vezane uz proizvodnju meda. 

U skladu s navedenim, Ministarstvo poljoprivrede je izradilo Anketu o proizvodnji meda u 2022. godini koja je dostupna svim pčelarima na službenim stranicama Ministarstva poljoprivrede na poveznici:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhi_G7KRhPakbk4DMQqPAQCl81dAw3E2XvMt22WUsOq7Q-PA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Anketa je anonimna i služi isključivo u svrhu izvještavanja Europske komisije.  
Molimo Vas da u što većem broju ispunite anketni upitnik kako bi prikupljeni podaci bili reprezentativni u davanju vjerodostojne slike hrvatske pčelarske proizvodnje, obzirom da se na istim podacima temelji udio dodijeljenih sredstava od strane Europske komisije za sektorske intervencije u pčelarstvu u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023. – 2027. godine.

Anketa će biti dostupna za popunjavanje do 18. kolovoza 2023. godine.

3.Objavljen je Pravilnik o provedbi Programa potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje (NN 91/23), dostavljamo vam poveznicu na predmetni pravilnik: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_08_91_1409.html

  Iznos potpore - Jedinični iznos potpore određuje se raspodjelom predviđenog financijskog iznosa unutar mjere/podmjere navedenog u  Programu, a razmjerno prema ukupnom broju prihvatljivih grla/kljunova/pčelinjih zajednica/prihvatljivih površina za koja se ostvaruje pravo na potporu u najvišem iznosu za: – Mjeru 6. do 3,00 eura po pčelinjoj zajednici

 Način i rokovi podnošenja zahtjeva - Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) popunjava se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

- Iznimno podnositelji zahtjeva Mjere 6. a koji nemaju pristup AGRONET zaštićenoj mrežnoj aplikaciji podnose Zahtjev na obrascu »Zahtjeva za potporu Mjeru 6«.

Poveznica za Zahtjev za mjeru 6.:

https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2023/08/Zahtjev-za-Mjeru-6.-Potpora-sektoru-pcelarstva.pdf

Zahtjev za potporu podnosi se od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do 31. kolovoza 2023. godine Molimo pročitati Pravilnik prije slanja zahtjeva u Agenciju za plaćanja u poljoprivredi!

3.1. Način podnošenja zahtjeva za Mjeru 6/pojašnjenje

 Pčelari, podnositelji koji su evidentirani u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava odnosno posjeduju matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) dužni su Zahtjev za Mjeru 6. popuniti putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije ili u podružnicama Agencije za plaćanja. 

Nakon podnošenja zahtjeva u Agronet aplikaciji popunjen zahtjev potrebno je isprintati , potpisati i dostaviti APPRRR-u zajedno sa sljedećim Izjavama:

- IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-IMAJU-povezane-subjekte

- IZJAVA-o-povezanim-subjektima-za-korisnike-koji-NEMAJU-povezane-subjekte

Izjavu o povezanim subjektima podnositelj zahtjeva dostavlja jednu ovisno je li podnositelj zahtjeva ima ili nema povezane subjekte!!

-IZJAVA o primljenim potporama (obavezna za sve podnositelje zahtjeva)

Zahtjev je potrebno popuniti, ovjeriti i dostaviti s prilozima (prilozi: jedna od Izjava o povezanim subjektima i Izjava o primljenim potporama)  preporučenom pošiljkom ili neposredno na adresu:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d,     10 000 Zagreb, s naznakom: „Program državne potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima biljne i stočarske proizvodnje“u razdoblju od 5. do 31.8.2023.

Podnositelji zahtjeva Mjere 6., a koji nemaju pristup AGRONET zaštićenoj mrežnoj aplikaciji podnose Zahtjev na obrascu »Zahtjeva za potporu Mjeru 6« s prilozima (prilozi: jedna od Izjava o povezanim subjektima i Izjava o primljenim potporama)  preporučenom pošiljkom ili neposredno na adresu APPRRR-a.

Napomena: Zahtjeve obavezno potpisati i navesti datum.

4. OTVOREN NATJEČAJ ZA MJERU 5.2.1. - OBNOVA POLJO. ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA 

Natječaj za provedbu mjere 5 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“ podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“

Više na: 

https://www.apprrr.hr/podmjera-5-2-tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/

Molimo Vas informirajte i ostale članove koji ne koriste elektroničku poštu i računala.

Isto tako za opširnije informacije, poveznica na stranice HPS-a je :

http://www.pcela.hr

Uz pčelarski pozdrav, medno!

Željko Vukić, dipl.ing.


 

 

Hitova: 74